กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนและสมัครเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ==> วันที่ 11/02/2562 ถึงวันที่ 27/02/2562
ห้องเรียนปกติ ==> วันที่ 13/03/2562 ถึงวันที่ 27/03/2562

Admissions Online เป็นโปรแกรมการรับสมัครนักเรียนใหม่
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสมัครเข้าเรียนต่ออีกช่องทางหนึ่ง
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียนฯ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ www.chaingkham.ac.th
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก CKW Admissions และกรอกใบสมัคร Online

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
1. ลงทะเบียนสมาชิก CKW Admissions
2. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน
ในช่องชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร Online โดยคลิกที่เมนู กรอกใบสมัคร
4. สั่งพิมพ์ใบสมัคร และออกจากระบบ
5. แนบเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมใบสมัครที่สั่งพิมพ์ และชำระค่าระเบียบการ 50 บาท โดยส่งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
        5.1 ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร หอประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
        5.2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
               ฝ่ายวิชาการ (งานรับสมัครนักเรียน) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
               อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
6. ดาวน์โหลดรายละเอียดการรรับสมัครคลิกที่นี่

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-544-51982 ต่อ 107

 กลุ่มงานส่งเสริมเทคโนโลยี, Copyright©2013 Chiangkhamwittayakhom School All right reserved.